UV 801

Montagestation
Montagestation UV 801 utgör en komplett större processindustri beträffande ledningsdragning och montage. Stationen är uppbyggd av två delar:

    - Centralplatta bestående av instrumentpanel och korskopplingsstativ
    - Processplatta bestående av korskopplingslåda samt givare och ställdon

De två plattorna är förbundna med en kabelstege. Plattorna passar till RIBs standard industrivagnar. Idén med montagestationen är att eleven ska utnyttja sina tidigare kunskaper i håltagning, skalning av ledningar, klämning av kabelskor mm i kombination med nyförvärvade kunskaper för att göra en komplett installation av en industriell mät- och reglerkrets. Eleven tränas därvid att läsa panelritningar, flödesscheman, funktionsscheman, förbindningsscheman och apparatlistor. Han tränas i montage på bl a DIN-skenor samt i kabel- och partsmärkning. Efter avslutat montage görs fullständig funktionskontroll.

Klicka här för broschyr

Specifikationer

Laborationer
Två olika kretsar kan installeras på stationen
    - Mätkrets
    - Reglerkrets

Delmoment
    - Hålupptagning
    - Montage av panelinstrument
    - Montage av plint i korskopplingsstativ KS
    - Montage av plint i korskopplingslåda KL
    - Montage av fältinstrument
    - Förläggning av elledningar mellan panel och KS
    - Märkning av elledningar till panel och KS
    - Inkoppling av panelinstrument och KS
    - Förläggning av kabel mellan KS och KL
    - Montering av genomföringar i KL
    - Märkning av kablar och parter i KS och KL
    - Inkoppling av plint i KL
    - Förläggning av kablar melan KL och fältinstrument
    - Märkning av kablar och parter vid fältinstrumenten och i KL
    - Inkoppling av fältinstrumenten och KL
    - Kontroll av inkoppling och anläggning
    - Funktionskontroll

Komponenter
    - Träfiberplattor 2 st
    - Instrumentpanel
    - Regulator, Honeywell UDC 1000
    - Digital indikator
    - Likriktare 24 VDC
    - Korskopplingslåda
    - Pneumatiskt ställdon
    - Tryckregulator med manometer
    - Temperaturgivare Pt 100 med omvandlare 4-20 mA
    - I/P-omvandlare
    - Kabelstege med väggfästen
    - Kabelkanaler
    - Kablar och elledningar för fem montage
    - Kabel- och partsmärkningar för fem montage
    - Korskopplingsplintar
    - DIN-skenor
    - Buntband
    - Kabelförskruvningar
    - Lösa montageplattor
    - Skruv, klammer mm

Dokumentation
    - Laborationsanvisning UV 801
    - Instrumentmanualer.

Övrigt
För funktionskontroll av montagen erfordras:
    - 230 V, 50 Hz.
    - Tryckluft, fri från olja, damm och vatten. Matningstryck: min 3 bar, max 10 bar.

Produkter

Övningsutrustningar

Ta en titt på våra övningsutrustningar - I en kombination som gör dem till kompletta och unika läropaket! Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

UV 103/UV 104

Nivåreglering i öppen tank med reglerventil

Läs mer

UV 110

Se vår nyutvecklade UV 110! En laborationsmodell för grundläggande övningar i regler- och mätteknik.

Läs mer

UV 150/UV 151

UV 150/UV 151 Nivåreglerutrustning med kaskadreglering, framkoppling och parameterstyrning!

Läs mer

UV 200/UV 201

UV 200/UV 201 har flödesreglering med magnetisk flödesgivare!

Läs mer

UV 210/UV 211

Flödesreglering med strypskiva och reglerventil med lägesregulator och ställbar karakteristik!

Läs mer

UV 300

En komplett ångpanna med reglering av tryck och nivå!

Läs mer

UV 400/UV 401

Tryck- och nivåreglering i sluten tank!

Läs mer

UV 500/UV 501

Temperaturreglering med börvärdesprogrammering!

Läs mer

UV 600

Mät- och omvandlarstationer!

Läs mer

UV 700

Tilläggsutrustning för RIB Reglermodeller

Läs mer

UV 801

Montagestation UV 801 utgör en komplett större processindustri beträffande ledningsdragning och montage.

Läs mer