UV 600-serien


UV 600-serien består av 8 stationer för övning i mätning och injustering av olika reglertekniska komponenter.

UV 601 Tryckmätning

UV 602 Flödesmätstation

UV 603 Nivåmätstastion

UV 604 Mätstation med I/P-omvandlare

UV 605 Mätstation med P/I-omvandlare

UV 606 Temperaturmätstation

UV 607 Flödes - tryckmätare i trumma

UV 609 Temperaturmätning (Klicka här för broschyr)

Klicka här för broschyr

UV 601 Tryckmätning

UV 601 är avsedd för att träna injustering av en tryckgivare. Justeringen kan göras lokalt eller med kommunikator. Onoggrannheter kan också studeras. 

Laborationer
    - Justering av givarens nollpunkt, lokalt
    - Justering av givarens mätområde, lokalt
    - Justering av givarens nollpunkt, med kommunikator
    - Justering av givarens mätområde, med kommunikator
    - Analys av givarens uppbyggnad och anslutning
    - Kontroll av onoggrannhet hos en tryckgivare

Komponenter
    - En Tryckgivare, Smart
    - En tryckregulator
    - Ett digitalt mätinstrument med strömförsörjning
    - Allt monterat på en skiva 710 x 550 mm


Tillval
- Industrivagn

Dokumentation
    - Laborationsanvisning UV 600 med elevblanketter.
    - Handhavandebeskrivning
    - Instrumentmanualer.

Övrigt
För reglermodellens drift erfodras:
    - 230 V, 50 Hz.
    - Tryckluft, fri från olja, damm och vatten. Matningstryck: min 2 bar, max 10 bar.
UV 602 Flödesmätning

UV 602 är avsedd för att träna injustering av en tryckdifferensgivare för mätning av flöde. Justeringen kan göras lokalt eller med kommunikator. Onoggrannheter kan också studeras
Kontroll och montage av strypbricka i ringkammare kan också övas.
UV 602 lämpar sig även för studier av tryckdifferensen som funktion av flödet

Laborationer

    - Justering av givarens nollpunkt, lokalt
    - Justering av givarens mätområde, lokalt
    - Justering av givarens nollpunkt, med kommunikator
    - Justering av givarens mätområde, med kommunikator
    - Analys av givarens uppbyggnad och anslutning
    - Tryckdifferensen över en strypskiva
    - Byte av strypskiva

Komponenter
    - En tryckgivare, Smart
    - En ringkammare - flänsmonterad
    - En strypskiva
    - Ett digitalt mätinstrument med strömförsörjning
    - Två manometrar 0 - 600 kPa
    - En industrivagn
    - En pump med motor 230 V 50 Hz 1200W
    - En vattentank ca. 40 liter
    - Svävkroppsmätare


Dokumentation
    - Laborationsanvisning UV 600 med elevblanketter.
    - Handahavandebeskrivning.
    - Instrumentmanualer.

Övrigt
För reglermodellens drift erfodras:
    - 230 V, 50 Hz.

UV 603 Nivåmätning

UV 603 är avsedd för att träna injustering av en tryckgivare. Justeringen kan göras lokalt eller med kommunikator. Onoggrannheter kan också studeras

Laborationer
    - Justering av givarens nollpunkt, lokalt
    - Justering av givarens mätområde, lokalt
    - Justering av givarens nollpunkt, med kommunikator
    - Justering av givarens mätområde, med kommunikator
    - Analys av givarens uppbyggnad och anslutning
    - Kontroll av onoggrannhet hos en tryckgivare

Komponenter
    - En Tryckgivare, Smart
    - En tryckregulator
    - Ett digitalt mätinstrument med strömförsörjning
    - Allt monterat på en skiva 710 x 550 mm

Tillval
    - Industrivagn

Dokumentation
    - Laborationsanvisning UV 600 med elevblanketter.
    - Handhavandebeskrivning
    - Instrumentmanualer.

Övrigt
För reglermodellens drift erfodras:
    - 230 V, 50 Hz.
    - Tryckluft, fri från olja, damm och vatten. Matningstryck: min 2 bar, max 10 bar.

UV 604 I/P-omvandlare

UV 604 är en övningsstation förträning av justering av I/Pomvandlare.

Laborationer
    - Justering av omvandlarens nollpunkt.
    - Justering av omvandlarens mätområde.
    - Analys av omvandlarens uppbyggnad och anslutning.

UV 605 P/I-omvandlare

UV 605 är en övningsstation förträning av justering av P/Iomvandlare.

Laborationer
    - Justering av omvandlarens nollpunkt.
    - Justering av omvandlarens mätområde.
    - Analys av omvandlarens uppbyggnad och anslutning.

UV 606 Temperaturmätning

UV 606 är en temperaturmätstation som består av ett ventilationsrör där olika typer av temperaturgivare kan monteras. Den är också utrustad med en flerkanalig mikroprocessorbaserad skrivare för registrering av temperaturerna och konfigureringsövningar.

Laborationer
    - Identifiering av temperaturgivare.
    - Inkoppling av termoelement och resistanstermometrar.
    - Konfigurering av skrivare.
    - Temperaturmätning och larmutskrifter.
    - Skyddsrörets längd utanför processen.
    - Skyddsrörets instickslängd i processen.
    - Mätning av tidskonstanter.

UV609 Temperaturmätning


UV 609 Temperaturmätning
UV 609 är en nyutvecklad mätstation för temperaturmätning och felsökning. Alla komponenter finns i en praktisk väska som också används vid övningarna.UV 609 innehåller två olika temperaturgivare. En resistanstermometer och ett termoelement. Dessutom finns en signalomvandlare och en display.UV 609 kan användas för studier av olika temperaturgivare, dess snabbhet, påverkan av montaget.


Klicka här för broschyr

Laborationer 
    - Konfigurering av signalomvandlare via fronten. 
    - Inkoppling av temperaturgivare till signalomvandlaren och display. 
    - Felsökning. - Påverkan av längd av givaren utanför processen. 
    - Uppmätning av tidskonstanter. 
    - Skillnad på tidskonstanter beroende på mätmedia. 
    - Identifiering av temperaturgivare. 
    - Inverkan av dämpning.

Gy 2011
Denna utrustning kan bl a användas i följande ämnen och kurser i gymnasieskolan enligt Gy2011.

Mät-, styr- och reglerteknik 
    - Mät- och reglerteknik 
    - Distribuerade styrsystem 
    - Mät-, och styrteknik

Processautomation 
    - Processmätteknik 1 
    - Processmätteknik 2 
    - Processreglering 
    - Automationsteknik
    - Fastighetsautomation 2


BROSCHYR FÖR UV 600

BROSCHYR FÖR UV 609

Produkter

Övningsutrustningar

Ta en titt på våra övningsutrustningar - I en kombination som gör dem till kompletta och unika läropaket! Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

UV 103/UV 104

Nivåreglering i öppen tank med reglerventil

Läs mer

UV 110

Se vår nyutvecklade UV 110! En laborationsmodell för grundläggande övningar i regler- och mätteknik.

Läs mer

UV 150/UV 151

UV 150/UV 151 Nivåreglerutrustning med kaskadreglering, framkoppling och parameterstyrning!

Läs mer

UV 200/UV 201

UV 200/UV 201 har flödesreglering med magnetisk flödesgivare!

Läs mer

UV 210/UV 211

Flödesreglering med strypskiva och reglerventil med lägesregulator och ställbar karakteristik!

Läs mer

UV 300

En komplett ångpanna med reglering av tryck och nivå!

Läs mer

UV 400/UV 401

Tryck- och nivåreglering i sluten tank!

Läs mer

UV 500/UV 501

Temperaturreglering med börvärdesprogrammering!

Läs mer

UV 600

Mät- och omvandlarstationer!

Läs mer

UV 700

Tilläggsutrustning för RIB Reglermodeller

Läs mer

UV 801

Montagestation UV 801 utgör en komplett större processindustri beträffande ledningsdragning och montage.

Läs mer