UV 500/UV 501

Temperaturreglering med börvärdesprogrammering
UV 500 är avsedd för att studera temperaturreglering med kombinerad styrning av värme och kyla. Eleven kan göra egna tidsprogram och studera resultatet i processen. Vid tillval av skrivare DPR 100 blir UV 500 även en station för konfigurering av mikroprocessorerbaserad skrivare med bl a klartext av larm m m. Reglermodellens instrumentlåda levereras med upptaget hål 138 x 138 mm passande detta instrument.

Processdelen består av en vattenbehållare med slingor för värme och kyla, temperaturgivare samt omrörare. Regulatorn är mikroprocessorbaserad och har 2 uppsättningar PID-konstanter relaterade till 2 tidsproportionella utgångar. Utgång 1 styr uppvärmningen mellan 0-50 % och utgång 2 styr kylningen mellan 50-100 %. Detta kallas för Duplex. Processen kan också styras i Simplex med utgång 1 kopplad till uppvärmningen 0-100 %. Kylflödet är då oreglerat. Tillslagstiderna bestäms av PID-funktionerna i regulatorn.
Förses UV 500 med tillvalet smart temperaturomvandlare kan även inkopplingsövningar och konfigureringsövningar göras med denna.

UV 501 är samma reglermodell som UV 500 förutom att panelregulatorn och skrivaren tagits bort. UV 501 är avsedd att användas tillsammans med UV 720.

Klicka här för broschyr

Specifikationer


Laborationer
    - Konfigurering av regulator
    - Konfigurering av skrivare/rapporterare
    - Till- och frånreglering av temperatur
    - Till- och frånreglering i duplex av temperatur
    - Konstantreglering PID av temperatur
    - Programreglering av temperatur
    - Inkoppling av termoelement och resistanstermometrar
    - Olika styrprogram
    - Garanterad platåtid
    - Inkoppling av termoelement och resistanstermometrar till smart temperaturomvandlare

Komponenter
    - En isolerad processtank av glasfiberarmerad plast med lock.
    - En värmeslinga 2000 W, 230 VAC 50 Hz
    - En kylslinga
    - Två reläer 230 VAC, 50 Hz
    - En magnetventil 230 VAC, 50 Hz
    - En resistanstermometer Pt 100
    - Ett termoelement typ T
    - En omrörare 230 VAC, 50 Hz med inbyggd startkondensator
    - En PID-regulator med 2 reläutgångar, Honeywell UDC 3000
    - En instrumentlåda

Tillval
    - Styrsystem UV 720
    - Reläenhet för fjärrstyrning av omrörare.
    - Smart temperaturomvandlare (ingår i UV 501)
    - Programmeringsverktyg för smart temperaturomvandlare
    - Industrivagn

Dokumentation
    - Laborationsanvisning UV 500/501 med elevblanketter. 10 Laborationer
    - Facit till laborationsanvisningen
    - Instrumentmanualer.

Övrigt
För reglermodellens drift erfodras:
    - 230 V, 50 Hz.
    - Kylvatten från tappkran
    - Vattenavlopp

Produkter

Övningsutrustningar

Ta en titt på våra övningsutrustningar - I en kombination som gör dem till kompletta och unika läropaket! Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

UV 103/UV 104

Nivåreglering i öppen tank med reglerventil

Läs mer

UV 110

Se vår nyutvecklade UV 110! En laborationsmodell för grundläggande övningar i regler- och mätteknik.

Läs mer

UV 150/UV 151

UV 150/UV 151 Nivåreglerutrustning med kaskadreglering, framkoppling och parameterstyrning!

Läs mer

UV 200/UV 201

UV 200/UV 201 har flödesreglering med magnetisk flödesgivare!

Läs mer

UV 210/UV 211

Flödesreglering med strypskiva och reglerventil med lägesregulator och ställbar karakteristik!

Läs mer

UV 300

En komplett ångpanna med reglering av tryck och nivå!

Läs mer

UV 400/UV 401

Tryck- och nivåreglering i sluten tank!

Läs mer

UV 500/UV 501

Temperaturreglering med börvärdesprogrammering!

Läs mer

UV 600

Mät- och omvandlarstationer!

Läs mer

UV 700

Tilläggsutrustning för RIB Reglermodeller

Läs mer

UV 801

Montagestation UV 801 utgör en komplett större processindustri beträffande ledningsdragning och montage.

Läs mer