UV 400/UV 401

Tryck- och nivåreglering i sluten tank
UV 400 är en fristående transportabel reglermodell av en komplett tryckreglerkrets och nivåreglerkrets i sluten tank. Tryckreglerkretsen består, förutom trycktanken, av en smart tryckgivare, regulator, I/P-omvandlare och reglerventil som ansluts till tryckluftsnät. Trycktanken är vidare försedd med säkerhetsventil, manometer och belastningsventil. Nivå reglerkretsen består, förutom tanken, av en smart tryckdifferensgivare, regulator, I/P-omvandlare, reglerventil och pump. För registrering av tryck och nivå finns en mikroprocessor baserad tvåpennskrivare. Regulatorerna är mikroprocessorbaserade och har PID-funktion. De kan bl.a. konfigueras för olika typer av larm, begränsningar olika reglerekvationer, rampning av referensvärdet, självinställning (ACCUTUNE) och linjärt eller rotutraget ärvärde. Både tryck- och tryckdifferensgivarna har justerbart mätområde och nollpunkt och ger linjär eller rotutdragen utsignal 4-20 mA. Nivågivaren har armatur för nollställning och demontering under drift. Även så kan påfyllning av stigarröret ske under drift. Givaren är ansluten för direkt visning.

Reglerventilerna har enkelverkande pneumatiskt ställdon som öppnar vid tryckbortfall.Både reglerventiler och I/P-omvandlare är samma som används på RIBs andra reglermodeller förutom UV 210 och UV 300. Reglermodellens alla komponeneter är monterade på en industrivagn med låbara hjul. Reglermodellerna UV 200 eller UV 210 kan kopplas i kaskad med UV 400 och man får på så sätt en flödesreglerkrets för nivån. Nivåregulatorns utgång är försedd med uttag och omkopplare för detta ändamål.
Reglermodell UV 400 är i första hand avsedd att öva tryckmätning- tryckreglering samt nivåmätning - nivåregleringi sluten tank. Genom att dessa två två regleringarsker i samma tank återverkar reglerkretsarna menligt på varandra. En tryckminskning t.ex. åstadkommer en tillfällig nivåökning på samma sätt förorsakar en nivåsäkning en tillfälligtryckminskning. Reglermodellen är således även lämplig före att studera sådana interna återverkningar och öva drifttagning och justering av de två relerkretsarnamed hänsyn till återverkningarna. Reglemodellen är på så sätt och vis en simuleringav en flashtank (petrokemisk industrin) och en inloppslåda (cellulosaindustri).

UV 401 är samma reglermodell som UV 400 förutom att panelregulatorn och skrivaren tagits bort. UV 401 är avsedd att användas tillsammans med UV 720.

Klicka här för broschyr

Specifikationer

Laborationer
   - Konfigurering av regulator
   - Kalibrering av tryckgivare
   - Reglering av tryck
   - Optimering av regulatorkonstanterna vid PI-reglering av tryck
   - Kalibrering av tryckdifferensgivare för nivåmätning i sluten tank
   - Reglering av nivå i sluten tank
   - Optimering av regulatorkonstanterna vid PI-reglering av nivå i sluten tank
   - Reglering med avseende på återverkningar mellan nivå och tryck. Optimering av
     regulatorkonstanterna
   - Självinställning (Accutune) under olika driftförhållande

Komponenter
   - Industrivagn med låsbara hjul 560 x 750 mm höjd 1.680 mm
   - Vattentank, ca 40 l
   - Centrifugalpump med enfasmotor 1,2 kW
   - Tryckgivae, Smart Honeywell
   - Tryckdifferensgivare, Smart Honeywell
   - PID-regulator Honeywell UDC 3000, 2 st
   - Lägesregulator ABB, 2 st
   - Pneumatisk reglerventil, 2 st
   - 2-pennskrivare, 100 mm, Mikroprocessorbaserad Honeywell
   - Tryckregulator med filter och manometer, 2 st
   - Tryckkärlsmanometer
   - Säkerhetsventil
   - Belastningsventiler

Dokumentation
   - Laborationsanvisning UV 400 med elevblanketter. 5 Laborationer
   - Laborationsanvisning i kaskadreglering UV 400 - UV 200 (UV 210). 5 Laborationer
   - Facit till laborationsanvisningarna
   - Instrumentmanualer.

Övrigt
För reglermodellens drift erfodras:
   - 230 V, 50 Hz.
   - Tryckluft, fri från olja, damm och vatten. Matningstryck: min 4 bar, max 10 bar.
     Kan med fördel styras och övervakas med UV 720.

Produkter

Övningsutrustningar

Ta en titt på våra övningsutrustningar - I en kombination som gör dem till kompletta och unika läropaket! Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

UV 103/UV 104

Nivåreglering i öppen tank med reglerventil

Läs mer

UV 110

Se vår nyutvecklade UV 110! En laborationsmodell för grundläggande övningar i regler- och mätteknik.

Läs mer

UV 150/UV 151

UV 150/UV 151 Nivåreglerutrustning med kaskadreglering, framkoppling och parameterstyrning!

Läs mer

UV 200/UV 201

UV 200/UV 201 har flödesreglering med magnetisk flödesgivare!

Läs mer

UV 210/UV 211

Flödesreglering med strypskiva och reglerventil med lägesregulator och ställbar karakteristik!

Läs mer

UV 300

En komplett ångpanna med reglering av tryck och nivå!

Läs mer

UV 400/UV 401

Tryck- och nivåreglering i sluten tank!

Läs mer

UV 500/UV 501

Temperaturreglering med börvärdesprogrammering!

Läs mer

UV 600

Mät- och omvandlarstationer!

Läs mer

UV 700

Tilläggsutrustning för RIB Reglermodeller

Läs mer

UV 801

Montagestation UV 801 utgör en komplett större processindustri beträffande ledningsdragning och montage.

Läs mer