UV 300

Komplett ångpanna med reglering av tryck och nivå

Reglermodell UV 300 består av:
    - Processenhet UV 310-15
    - Styrsystem (UV 305) eller instrumentpanel (UV 302)

Delkomponenter och extra utrustning:
    - Styrsystem, DCS. UV 305. Kompett styrsystem för inkoppling mot UV 300 och övriga reglermodeller.
    - Instrument panel UV 302 med microprocessorbaserade regulatorer. Regulatorerna kan
      övervakas och konfigureras från RIBs övervakningssystem RIB PcManager.
    - Styr och larmmodul, UV 303
    - Energipaket, UV 304
    - Teknisk beskrivning
    - Referenslista

Laborationer
Följande huvudlaborationer kan utföras:
    - Injustering av tryckgivare.
    - Injustering av domnivågivare.
    - Injustering av ångflödesgivare.
    - Injustering av bränsleflödesgivare.
    - Injustering av matarvattenflödesgivare.
    - Injustering av summeringsenhet.
    - Konsantreglering av ångtryck.
    - Kaskadreglering av ångtryck och bränsleflöde.
    - Framkoppling av ångflödet vid ångtrycksreglering.
    - Trepunktsreglering av ångtrycksstyrningen.
    - Konstantreglering av domnivå.
    - Kaskadreglering av domnivå – mavaflöde.
    - Framkoppling av ångflödet vid domnivåreglering.
    - Trepunktsreglering av domnivåstyrningen.
    - Optimering av de olika reglerkretsarna.
    - Självinställning (Auto tuning) av de olika reglerkretsarna och vid olika driftsbetingelser.
    - Laborationer i ångteknik.


SE BROSCHYR 

Processenhet UV 320

Processenhet UV 320
Processen utgörs av en gaseldad vattenångpanna. Pannan är försedd med överhettareoch matarvattenförvär mare (economizer). Bränsleflödet (gasen) styrs av en pneumatisk reglerventil. Förutom ångpannan innehåller processenheten en matarvattentank med avgasare, matarvattenpump med trefasmotor, vattenskyld kondensor med vakumpump samt kondensatpump med enfasmotor.
 
Matarvattenflödet styr av en pneumatisk reglerventil. Processenheten är försedd med två I/P-omvandlare, en till vardera reglerventilen. Processen heten är försedd med nödvändig armatur, säkerhetsventiler och trestegs beladtningsenhet för dumpning av ångan i kondensorn. Följande flöden är försedda med strypskiveenheter med komplett anslutningsarmatur till tryckdifferensgiva re:

    - Gasflöde (bränsleflöde)
    - Ångflöde
    - Matarvattenflöde
    - Följande givare ingår i processenheten:
    - Tryckgivare för mätning av ångtryck et.
    - Tryckdifferensgivare för mätning av vattennivån i ångdomen.
    - Tryckdifferensgivare för mätning av ångflödet.
    - Tryckdifferensgivare för mätning av bränsleflödet.
    - Tryckdifferensgivare för mätning av matarvattenflödet.
    - Alla givare är av smart typ.

Normalt ångtryck vid reglertekniska laborationer är ca. 2,6 bar. Max ångtryck 8 bar. Anläggningen är monterad på ett rörstativ och kräver ett utrymme av: Längd = 320 cm. Bredd = 65 cm. Höjd = 190 cm.

Instrumentpanel UV 302

Centralpanelen är uppbyggd i ett apparatskåp. 

Följande instrument ingår i centralpanelen:
    - Regulator 1. Microprocessorbaserad två krets PID-regulator. Två ingångar,
      framkoppling, intern kasdkadregle ring, avancerade matematik funktioner, Accutune,
      rampning av börvärdet mm.
    - Regulator 2. Extra utrustning. En ingång, Accutune, rampning av börvärdet mm.
    - Regulator 3. En ingång, Accutune, rampning av börvärdet mm.
    - Microprocessorbaserad två penn skrivare.
    - Steg- och rampstörningsenhet.
    - 2 st likspänningsaggregat.
      All uppkoppling av instrument mot process görs med 4 mm laboratoriekabel

Styrsystem UV 720

Styrsystemet består av en PC dator med en kombinerad opertörs- och ingenjörsstation samt regulatorenhet och I/O hårdvara. Regulator och I/O-enheter sitter monterade i en låda. I/O-enheterna ansluts till UV 300 processenhet och/eller till korskopplingsplinten på övriga reglermodeller.

Komponeter
    - 1 ABB Compact HMI 800.
    - 1 Compact controller
    - 1 AI Analog input 1x8 ch
    - 1 AO Analog input 1x8 ch
    - 1 DI Digital input 1x16 ch
    - 1 DO Digital output 1x16 ch

SE BROSCHYR 

Produkter

Övningsutrustningar

Ta en titt på våra övningsutrustningar - I en kombination som gör dem till kompletta och unika läropaket! Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

UV 103/UV 104

Nivåreglering i öppen tank med reglerventil

Läs mer

UV 110

Se vår nyutvecklade UV 110! En laborationsmodell för grundläggande övningar i regler- och mätteknik.

Läs mer

UV 150/UV 151

UV 150/UV 151 Nivåreglerutrustning med kaskadreglering, framkoppling och parameterstyrning!

Läs mer

UV 200/UV 201

UV 200/UV 201 har flödesreglering med magnetisk flödesgivare!

Läs mer

UV 210/UV 211

Flödesreglering med strypskiva och reglerventil med lägesregulator och ställbar karakteristik!

Läs mer

UV 300

En komplett ångpanna med reglering av tryck och nivå!

Läs mer

UV 400/UV 401

Tryck- och nivåreglering i sluten tank!

Läs mer

UV 500/UV 501

Temperaturreglering med börvärdesprogrammering!

Läs mer

UV 600

Mät- och omvandlarstationer!

Läs mer

UV 700

Tilläggsutrustning för RIB Reglermodeller

Läs mer

UV 801

Montagestation UV 801 utgör en komplett större processindustri beträffande ledningsdragning och montage.

Läs mer