UV 210/UV 211


Flödesreglering med strypskiva och reglerventil med lägesregulator och ställbar karakteristik
UV 210 är en fristående transportabel reglermodell av en komplett flödeskrets med pump, strypskiveenhet, tryckdifferensgivare, regulator och reglerventil med lägesregulator. Regulatorn är mikroprocessorbaserad och har PID-funktion. Den kan bl.a. konfigureras för olika typer av larm, begränsningar, olika reglerekvationer, rampning av referensvärdet, självinställning (Accutune), linjärt eller rotutdraget ärvärde samt har anslutning för yttre referensvärde. Strypskivan sitter i en ringkammare och tryckdifferensen mäts med en smart tryckdifferensgivare som ger 4-20 mA utsignal. Reglerventilen har enkelverkande pneumatiskt ställdon som är lätt att ändra mellan öppnande eller stängande funktion vid luftbortfall. Reglerventilen har en lägesregulator som även fungerar som I/P-omvandlare. Lägesregulatorn innehåller justeringsmöjligheter och tre olika kamskivor för olika ventilkarakteristik.

Reglermodellens alla komponenter är monterade på en industrivagn med låsbara hjul.
UV 210 kan, liksom UV 200, även användas som ett komplement till reglermodell UV 103 och utgör då en komplett vattenförsörjningsenhet. Flödeskretsen ansluts som kaskadkrets till nivåprocessen varvid bl a övningar i drifttagning av kaskadreglering kan göras
Reglermodell UV 210 är i första hand avsedd som en övningsstation för mätning av flöden med strypskiva samt för justering och handhavande av industriella reglerventiler med lägesregulatorer. Stora delar av laborationerna koncentreras till reglerventilens karakteristik, byte av kamskiva i lägesregulatorn, noll- och områdesjusteringar samt baskonfigurering av regulatorn.

UV 211 är samma reglermodell som UV 210 förutom att panelregulatorn och skrivaren tagits bort. UV 211 är avsedd att användas tillsammans med UV 720.Klicka här för broschyr

Specifikationer


Laborationer
Enbart UV 210
    - Konfigurering av regulatorn
    - Kalibrering av tryckdifferensgivaren för flödesmätning
    - Signalkarakteristik utan rotutragning
    - Signalkarakteristik med rotutdragning
    - Styrkarakteristik
    - Injustering av lägesregulator
    - Byte av kamskiva i lägesregulator
    - Byte av strypskiva
    - Reglering av flöde med rotutdragning
    - Reglering av flöde utan rotutdragning
    - Optimering av regulatorkonstanterna vid PI-reglering enligt kalkylerande
      känslighetsmetoden vid olika flöden och olika ventilkarakteristik.
    - Självinställning (Accutune) vid olika systemförstärkningar

UV 103 och UV 210
    - Konstantreglering av nivå (process med en- respektive två tidskonstanter)
    - Drifttagningsövning av kaskadreglering
    - Kaskadreglering av nivå med kurvanalys vid olika belastningsfall och
      regulatorkonstanter (process med en- respektive två tidskonstanter)
    - Optimering av regulatorkonstanterna vid kaskadreglering

Komponenter
    - Industrivagn med låsbara hjul 560 x 750 mm höjd 1.680 mm
    - Vattentank, ca 40 l
    - Centrifugalpump med enfasmotor 1,2 kW
    - Ringkammare med strypskiva
    - Tryckdifferensgivare, Smart Honeywell
    - PID-regulator Honeywell UDC 3000
    - Digital lägesregulator Palmstierna
    - Pneumatisk reglerventil Samson
    - Svävkroppsmätare
    - Tryckregulator med filter och manomater
    - Anslutningsdetaljer för UV 103

Dokumentation
    - Laborationsanvisning UV 210 med elevblanketter. 7 Laborationer
    - Laborationsanvisning i kaskadreglering UV 103 - UV 210. 4 Laborationer
    - Facit till laborationsanvisningarna
    - Instrumentmanualer.

Övrigt
För reglermodellens drift erfodras:
    - 230 V 50 Hz.
    - Tryckluft, fri från olja, damm och vatten. Matningstryck: min 3 bar, max 10 bar.
      Kan med fördel styras och övervakas med UV 720.

Produkter

Övningsutrustningar

Ta en titt på våra övningsutrustningar - I en kombination som gör dem till kompletta och unika läropaket! Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

UV 103/UV 104

Nivåreglering i öppen tank med reglerventil

Läs mer

UV 110

Se vår nyutvecklade UV 110! En laborationsmodell för grundläggande övningar i regler- och mätteknik.

Läs mer

UV 150/UV 151

UV 150/UV 151 Nivåreglerutrustning med kaskadreglering, framkoppling och parameterstyrning!

Läs mer

UV 200/UV 201

UV 200/UV 201 har flödesreglering med magnetisk flödesgivare!

Läs mer

UV 210/UV 211

Flödesreglering med strypskiva och reglerventil med lägesregulator och ställbar karakteristik!

Läs mer

UV 300

En komplett ångpanna med reglering av tryck och nivå!

Läs mer

UV 400/UV 401

Tryck- och nivåreglering i sluten tank!

Läs mer

UV 500/UV 501

Temperaturreglering med börvärdesprogrammering!

Läs mer

UV 600

Mät- och omvandlarstationer!

Läs mer

UV 700

Tilläggsutrustning för RIB Reglermodeller

Läs mer

UV 801

Montagestation UV 801 utgör en komplett större processindustri beträffande ledningsdragning och montage.

Läs mer