UV 200/UV 201


Flödesreglering med magnetisk flödesgivare
UV 200 är en fristående transportabel reglermodell av en komplett flödeskrets med pump, flödesgivare, regulator, I/P- omvandlare och reglerventil. UV 200 kan även användas som ett komplement till reglermodell UV103 och utgör då en komplett vattenförsörjningsenhet.
Flödeskretsen ansluts som kaskadkrets till nivåprocessen varvid bl.a. övningar i drifttagning och kaskadreglering kan göras. Både regulator och flödesgivare är mikroprocessorbaserade. Regulatorn har PID-funktion och kan bl.a. konfigureras för olika typer av larm och utsignals begränsning samt har anslutning för yttre ledvärde. Givaren är av magnetisk typ och ger linjär utsignal 4 – 20 mA. Givaren består av två delar; en sensor och en omvandlare. givaren kan kaliberas på två sätt antingen via ett beräknat flöde eller genom ett graderat mätkärl och tidtagning. Reglerventilen är pneumatisk och ansluten till en I/P-omvandlare. Både reglerventil och I/P-omvandlare är av samma typ som motsvarande på UV 103.

Vid kaskadreglering kopplas utsignalen från regulatorn på UV103 till yttre ledvärdesingången på UV 200 samt vattenförsörjning och avlopp till UV 103 ansluts till UV 200. Reglermodellens alla komponenter är monterade på en industrivagn med lås- bara hjul.

UV 201 är samma reglermodell som UV 200 förutom att panelregulatorn och skrivaren tagits bort. UV 201 är avsedd att användas tillsammans med UV 720.Klicka här för broschyr

Specifikationer

Laborationer

Enbart UV 200
    - Beräkningsgrundad kalibrering av magnetisk flödesgivare
    - Kalibrering av magnetisk flödesgivare genom volymetyrisk uppmätning av flödet
    - Konfigureirng av mikroprocessorbaserad regulator
    - Reglering av flödet vid störningar
    - Optimering av regulatorkonstanterna vid Pl-reglering av flödet enl. kalkylerande 
      känslighetsmetoden
    - Uppmätning av ventilkaraktäristik

UV 103 och UV 200
    - Konstantreglering av nivå (process med en- resp. två tidskonstanter)
    - Drifttagningsövning av kaskadreglering
    - Kaskadreglering av nivå med kurvana- lys vid olika belastningsfall och regula-
      torkonstanter (process med en resp. två tidskonstanter)
    - Optimering av regulatorkonstanterna vid kaskadreglering.

Komponenter
    - Industrivagn med låsbara hjul (2 st) 560 x750 höjd 1.680. Hjuldi am. 100.
    - Vattentank rymd ca. 30l
    - Centrifugalpump med enfasmo tor 1,2 kW
    - Kalibreringskärl av transparant plast
    - Magnetisk flödesgivare ABB
    - PID-regulator Honeywell UDC 3200
    - Pneumatisk reglerventil
    - I/P-omvandlare ABB
    - Tryckregulator med filter och manometer
    - Manometer
    - Anslutningar för UV 103

Dokumentation
    - Laborationsanvisning i flödes reglering UV 200 med elevblanketter
    - Laborationsanvisning i kaskad reglering UV 103 – UV 200 med elevblanketter
    - Facit till laborationsanvisningar
    - Instrumentmanualer (engelsk text)

Övrigt
För reglermodellens drift erfodras:
    - 230 V 50 Hz.
    - Tryckluft, fri från olja, damm och vatten. Matningstryck: min 3 bar, max 10 bar.
      Kan med fördel styras med UV 720.

Produkter

Övningsutrustningar

Ta en titt på våra övningsutrustningar - I en kombination som gör dem till kompletta och unika läropaket! Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

UV 103/UV 104

Nivåreglering i öppen tank med reglerventil

Läs mer

UV 110

Se vår nyutvecklade UV 110! En laborationsmodell för grundläggande övningar i regler- och mätteknik.

Läs mer

UV 150/UV 151

UV 150/UV 151 Nivåreglerutrustning med kaskadreglering, framkoppling och parameterstyrning!

Läs mer

UV 200/UV 201

UV 200/UV 201 har flödesreglering med magnetisk flödesgivare!

Läs mer

UV 210/UV 211

Flödesreglering med strypskiva och reglerventil med lägesregulator och ställbar karakteristik!

Läs mer

UV 300

En komplett ångpanna med reglering av tryck och nivå!

Läs mer

UV 400/UV 401

Tryck- och nivåreglering i sluten tank!

Läs mer

UV 500/UV 501

Temperaturreglering med börvärdesprogrammering!

Läs mer

UV 600

Mät- och omvandlarstationer!

Läs mer

UV 700

Tilläggsutrustning för RIB Reglermodeller

Läs mer

UV 801

Montagestation UV 801 utgör en komplett större processindustri beträffande ledningsdragning och montage.

Läs mer