UV 150/UV 151


Nivåreglerutrustning med kaskadreglering, framkoppling och parameterstyrning
Komplett reglerutrustning med flerkretsregulator. Reglersystemet är en hybrid av RIBs reglermodeller UV 103 och UV 200 men med kraftigt utökade möjligheter. Som standardregulator användes Honeywell UDC 6000. Den har bl a fyra analoga ingångar, två matematikprogram, x/y-linjärisering (8-segment) och dödtidsalgoritm. En utgång kan förses med ett 8-segments x/y karaktäriseringsblock. Även linjäriseringar med ett femte gradens polynom kan göras. Alla ingångarna kan skalas och nollpunktförskjutas. Regulatorn har två kompletta PID-block samt framkopplings-summerare/multiplicerare. Varje PID-block har två uppsättningar PID-funktioner för t ex stegvis parameterstyrning. Dessutom kan P-förstärkningen styras i 8 steg sk Gain scheduling. Se för övrigt separat beskrivning.
Reglerutrustningen består dessutom av en komplett nivåreglerkrets omkopplingsbar för en- respektive tvåkapacitiv reglering, en flödesreglerkrets med magnetisk flödesgivare samt en framkoppling av störningen, se blockschemat på nästa sida. UV 151 är samma reglermodell som UV 150 förutom att panelregulatorn och skrivaren tagits bort. UV 151 är avsedd att användas tillsammans med UV 720.

Klicka här för broschyr

Specifikationer

Laborationer
    - Konfigurering av regulatorn.
    - Injustering av nivågivare.
    - Injustering av flödesgivare.
    - Stegsvar från process med en resp. två tidskonstanter och uppmätning av dessa
    - Stegsvar och rampsvar från P, PI, PD och PID regulatorer med uppmätning av 
      P-förstärkning, I-tid och D-tid.
    - Konstantreglering av process med en tidskonstant vid P- och PI-reglering.
    - Konstantreglering med två tidskonstanter även med PD- och PID-reglering.
    - Konstantreglering av flödesprocess, P och PI regulator. Reglerbarhet
    - Optimering av reglerfunktionerna.
    - Parameterstyrning. Två uppsättningar reglerkonstanter. Gain Scheduling
    - Typ A- och B-ekvation.
    - Addaptiv självinställning - Accutune.
    - Rampning vid referensvärdesändring.
    - Kaskadreglering.
    - Linjärisering - Karakterisering.
    - Dämpningens inverkan på regleringen.
    - Framkoppling.
    - Med en tillsatsenhet, UV 100-1 kan skillnaden mellan manuell och automatisk styrning
      visas.

Komponenter
Komponentskiva ca 1000 x 1000 monterad på en industrivagn. 

På skivan finns monterade:
    - Två processtankar. Tankarna är förbundna med 3 st kulkikventiler.
    - Bubbelrör för två nedsänkningsdjup och flyttbart mellan tankarna.
    - Strypventil - Bubbelluft.
    - Tryckgivare - Smart.
    - Magnetisk flödesgivare.
    - Regulator UDC 3000 med dubbel PID reglerform, framkopplingsadderare och
      multiplicerare, Kaskadreglering.
    - Pneumatisk reglerventil.
    - Smart, digital lägesregulator (positioner). 
    - Mikroprocessorbaserad tvåpennskrivare.
    - Reducerventil för luftförsörjning.
    - Korskopplingsplint.
    - Magnetventil
    - Förrådstank för vatten ca. 40l.
    - Cetrifugalpump med enfasmotor 1,2 kW.

Dokumentation
    - Laborationsanvisning UV 150 med elevblanketter. 20 Laborationer.
    - Facit till laborationsanvisningen.
    - Instrumentmanualer.

Övrigt
För reglermodellens drift erfodras:
    - 230 V 50 Hz.
    - Tryckluft, fri från olja, damm och vatten. Matningstryck: min 2 bar, max 10 bar.
   
Tillval
    - Styrsystem, UV 720.
    - DCS-system, UV 305
    - Automatisk styrenhet UV 100-1.
    - Styrenhet för digital styrning samt digitala givare, UV 711.

Produkter

Övningsutrustningar

Ta en titt på våra övningsutrustningar - I en kombination som gör dem till kompletta och unika läropaket! Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

UV 103/UV 104

Nivåreglering i öppen tank med reglerventil

Läs mer

UV 110

Se vår nyutvecklade UV 110! En laborationsmodell för grundläggande övningar i regler- och mätteknik.

Läs mer

UV 150/UV 151

UV 150/UV 151 Nivåreglerutrustning med kaskadreglering, framkoppling och parameterstyrning!

Läs mer

UV 200/UV 201

UV 200/UV 201 har flödesreglering med magnetisk flödesgivare!

Läs mer

UV 210/UV 211

Flödesreglering med strypskiva och reglerventil med lägesregulator och ställbar karakteristik!

Läs mer

UV 300

En komplett ångpanna med reglering av tryck och nivå!

Läs mer

UV 400/UV 401

Tryck- och nivåreglering i sluten tank!

Läs mer

UV 500/UV 501

Temperaturreglering med börvärdesprogrammering!

Läs mer

UV 600

Mät- och omvandlarstationer!

Läs mer

UV 700

Tilläggsutrustning för RIB Reglermodeller

Läs mer

UV 801

Montagestation UV 801 utgör en komplett större processindustri beträffande ledningsdragning och montage.

Läs mer