UV 110

Nivåreglering med varvtalsreglerad pump
UV 110 är en nyutvecklad laborationsmodell för grundläggande övningar i reglerteknik och mätteknik. Den är försedd med modern mikroprocessorbaserad och energibesparande varvtalsreglerad pump samt en tryckgivare för nivåmätning enligt “wet leg”. Mätpunkten kan lätt flyttas mellan tankarna för att få en- eller två kapacitiv process. Regulatorn är mikroprocessorbaserad och styr en frekvensomriktare som i sin tur styr pumpen. Regulatorn kan konfigureras direkt på fronten eller via ett program som körs i en PC-dator. Via detta program kan också trender för regulatorns signaler visas.

Klicka här för broschyr

Specifikationer

Laborationer
    - Konfigurering av regulatorn via fronten.
    - Konfigurering av regulatorn via datorprogram.
    - Injustering av nivågivare
    - Stegsvar från process med enrespektive två tidskonstanter och uppmätning av dessa.
    - Stegsvar från P, PI, PD och PID regulatorer med uppmätning av
    - P-förstärkning, I-tid och D-tid.
    - Konstantreglering av process med en tidskonstant vid P- och PI-reglering.
    - Konstantreglering med två tidskonstanter även med PD- och PID-reglering.
    - Optimering av reglerparametrarna.
    - Rampning vid referensvärdesändring.
    - Parametreing av frekvensomriktare.
    - Felsökning.

Gy 2011
Denna utrustning kan bl a användas i följande ämnen och kurser i gymnasieskolan enligt Gy2011: 

Mät-, styr- och reglerteknik

    - Mät- och reglerteknik
    - Distribuerade styrsystem
    - Mät-, och styrteknik

Processautomation
    - Processmätteknik 1
    - Processmätteknik 2
    - Processreglering

Automationsteknik
    - Elmotordrivsystem
    - Fastighetsautomation 2

Produkter

Övningsutrustningar

Ta en titt på våra övningsutrustningar - I en kombination som gör dem till kompletta och unika läropaket! Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

UV 103/UV 104

Nivåreglering i öppen tank med reglerventil

Läs mer

UV 110

Se vår nyutvecklade UV 110! En laborationsmodell för grundläggande övningar i regler- och mätteknik.

Läs mer

UV 150/UV 151

UV 150/UV 151 Nivåreglerutrustning med kaskadreglering, framkoppling och parameterstyrning!

Läs mer

UV 200/UV 201

UV 200/UV 201 har flödesreglering med magnetisk flödesgivare!

Läs mer

UV 210/UV 211

Flödesreglering med strypskiva och reglerventil med lägesregulator och ställbar karakteristik!

Läs mer

UV 300

En komplett ångpanna med reglering av tryck och nivå!

Läs mer

UV 400/UV 401

Tryck- och nivåreglering i sluten tank!

Läs mer

UV 500/UV 501

Temperaturreglering med börvärdesprogrammering!

Läs mer

UV 600

Mät- och omvandlarstationer!

Läs mer

UV 700

Tilläggsutrustning för RIB Reglermodeller

Läs mer

UV 801

Montagestation UV 801 utgör en komplett större processindustri beträffande ledningsdragning och montage.

Läs mer