UV 103/UV 104


Nivåreglering i öppen tank
UV 103 är en vidareutveckling av laborationsmodell UV 101 försedd med modern elektronisk instrumentering. Den är avsedd för inlärning av statiska och dynamiska egenskaper hos regulatorer, reglerkretsar och processer. Regulatorn är mikroprocessorbaserad och är bra till att utföra övningar i konfigurering. Den mikroprocessorbaserade regulatorn kan likaså konfigureras för två uppsättningar reglerkonstanter med villkorlig omkoppling, parameterstyrning i två steg. Processen kan fås att arbeta en- eller två kapacitivt och utgörs av vattennivåer. Stegsvar är enkla att registrera. Kan kaskadkopplas med reglermodell UV 200 eller UV 210

UV 104 är samma reglermodell som UV 103 förutom att panelregulatorn och skrivaren tagits bort. UV 104 är avsedd att användas tillsammans med UV 720.

Klicka här för broschyr

Specifikationer

Laborationer
    - Konfigurering av regulatorn
    - Reglering med två regulatorfunktioner
    - Injustering av nivågivare
    - Stegsvar från process med en resp. två tidskonstanter och uppmätning av dessa
    - Stegsvar och rampsvar från P, PI, PD och PID regulatorer med uppmätning 
      av P-förstärkning, I-tid och D-tid.
    - Konstantreglering av process med en tidskonstant vid P- och PI-reglering.
    - Konstantreglering med två tidskonstanter även med PD- och PID-reglering.
    - Optimering av reglerfunktionerna.
    - Typ A- och B-ekvation.
    - Addaptiv självinställning - Accutune.
    - Rampning vid referensvärdesändring.
    - Med en tillsatsenhet, UV 100-1 kan skillnaden mellan manuell och automatisk styrning
      visas.

Komponenter:
    - Två processtankar. Tankarna är förbundna med 3 st kulkikventiler.
    - Bubbelrör för två nedsänkningsdjup och flyttbart mellan tankarna.
    - Strypventil/Bubbelluft.
    - Tryckgivare/Smart.
    - Regulator UDC 3000 med dubbel PID reglerform.
    - Pneumatisk reglerventil.
    - Smart, digital lägesregulator (positioner).
    - Mikroprocessorbaserad tvåpennskrivare.
    - Reducerventil för luftförsörjning.
    - Korskopplingsplint.
    - Förrådstank för vatten ca. 40l.
    - Cetrifugalpump med enfasmotor 1,2 kW.

Dokumentation
    - Laborationsanvisning UV 103 med elevblanketter. 14 Laborationer.
    - Facit till laborationsanvisningen.
    - Instrumentmanualer.

Övrigt
För reglermodellens drift erfodras:
    - 230 V 50 Hz.
    - Tryckluft, fri från olja, damm och vatten. Matningstryck: min 2 bar, max 10 bar.

Tillval
    - Styrsystem, UV 720.
    - DCS-system, UV 305
    - Automatisk styrenhet UV 100-1.
    - Styrenhet för digital styrning samt digitala givare, UV 711.

Produkter

Övningsutrustningar

Ta en titt på våra övningsutrustningar - I en kombination som gör dem till kompletta och unika läropaket! Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

UV 103/UV 104

Nivåreglering i öppen tank med reglerventil

Läs mer

UV 110

Se vår nyutvecklade UV 110! En laborationsmodell för grundläggande övningar i regler- och mätteknik.

Läs mer

UV 150/UV 151

UV 150/UV 151 Nivåreglerutrustning med kaskadreglering, framkoppling och parameterstyrning!

Läs mer

UV 200/UV 201

UV 200/UV 201 har flödesreglering med magnetisk flödesgivare!

Läs mer

UV 210/UV 211

Flödesreglering med strypskiva och reglerventil med lägesregulator och ställbar karakteristik!

Läs mer

UV 300

En komplett ångpanna med reglering av tryck och nivå!

Läs mer

UV 400/UV 401

Tryck- och nivåreglering i sluten tank!

Läs mer

UV 500/UV 501

Temperaturreglering med börvärdesprogrammering!

Läs mer

UV 600

Mät- och omvandlarstationer!

Läs mer

UV 700

Tilläggsutrustning för RIB Reglermodeller

Läs mer

UV 801

Montagestation UV 801 utgör en komplett större processindustri beträffande ledningsdragning och montage.

Läs mer