Övningsstationer

Alla övningsstationer är kompletta läromedelspaket som är framtaget genom samarbete med både lärare och industrier. De består både av en helt egenutvecklad processer utrustade med standard industriinstrument samt en omfattande laborationsanvisning. Denna kombination gör våra övningsutrustningar till kompletta läromedelspaket och därmed unika.

Övningsutrustningarna passar till gymnasieskolans Gy2011 men även på högskolor och andra utbildningsinstutitioner.

Hur länge våra övningsutrustningar håller är det ingen som kan svara på idag eftersom vår första, UV 100, fortfarande används på en del skolor. Det man kan säga är att avskrivningstiden är mycket lång varför kostnaden per år blir liten.
Underhållsbehovet för övningsstationerna är också mycket litet.

Produkter

Övningsutrustningar

Ta en titt på våra övningsutrustningar - I en kombination som gör dem till kompletta och unika läropaket! Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

UV 103/UV 104

Nivåreglering i öppen tank med reglerventil

Läs mer

UV 110

Se vår nyutvecklade UV 110! En laborationsmodell för grundläggande övningar i regler- och mätteknik.

Läs mer

UV 150/UV 151

UV 150/UV 151 Nivåreglerutrustning med kaskadreglering, framkoppling och parameterstyrning!

Läs mer

UV 200/UV 201

UV 200/UV 201 har flödesreglering med magnetisk flödesgivare!

Läs mer

UV 210/UV 211

Flödesreglering med strypskiva och reglerventil med lägesregulator och ställbar karakteristik!

Läs mer

UV 300

En komplett ångpanna med reglering av tryck och nivå!

Läs mer

UV 400/UV 401

Tryck- och nivåreglering i sluten tank!

Läs mer

UV 500/UV 501

Temperaturreglering med börvärdesprogrammering!

Läs mer

UV 600

Mät- och omvandlarstationer!

Läs mer

UV 700

Tilläggsutrustning för RIB Reglermodeller

Läs mer

UV 801

Montagestation UV 801 utgör en komplett större processindustri beträffande ledningsdragning och montage.

Läs mer