Underhållspersonal


Vi har ett mycket bra och genomtänkt utbildningsprogram för Automationstekniker/Instrumenttekniker. Utbildningsprogrammet omfattar ett antal steg varav steg två är den mycket uppskattade generella certifieringen. RIB har till dags datum certifierat ca 300 instrumentare/automationstekniker.
Beroende på vilken bakgrund deltagarna har så finns det två ingångar. Automationstekniker - Instrument samt Automationatekniker - El.
Den sistnämnda ingången är anpassad för personal som har ringa erfarenhet av instrumentarbete.

Automationstekniker - Instrument
- Steg 1, Grundkurs - Praktisk Processreglering (A001, A021). Lämpar sig för nyanställda automationstekniker, instrumenttekniker och elektriker. Klicka här för kursplan.
- Steg 2, Certifiering - Generell nivå, är vår numer välkända certifieringskurs Analys och optimering av reglerkretsar (A002, A022). Klicka här för kursplan.
- Steg 3, Certifiering - Avancerad nivå, Multivariabla system, Linjärisering och Reglerteori (A003, A023). Linjärisering, karakterisering och parameterstyrning behandlas tillsammans med kaskad- och framkoppling mm. Klicka här för kursplan.
Klicka här för en kursbeskrivning av steg 1 och 2.

Automatiostekniker - El
- Steg 1, Mätteknik och Reglerkretsen (A006). Klicka här för kursplan.
- Steg 2, Reglerteknik - Grund (A007). Klicka här för kursplan.
- Steg 3, Reglerteknik - Fördjupning (A008). Klicka här för kursplan.

Uppdateringsutbildning
Tillsammans med kunden gör vi upp en plan med återkommande korta kurser. Där vi repeterar kunskaper, berättar om nyheter, diskuterar reglertekniska problem och lösningar.
Vår specialitet är skräddarsydda kurser, där vi anpassar oss till kundens krav och styrsystem mm genom att koppla in hans styrsystem, använda hans scheman mm.

Kurser

Industriutbildning

Vi utbildar alla personalgrupper i processreglering och mätteknik!

Läs mer

Underhållspersonal

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Driftpersonal/Operatörer

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Konstruktörer

Konstruktörer, Process- och Driftingenjörer/tekniker samt Driftansvarig personal

Läs mer

Konsulter

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Produktionspersonal

Kurser för personal i produktionen som kommer i kontakt med mätteknik

Läs mer

YH-Utbildning

Behöver du hjälp med delar av YH-utbildningen du bedriver?

Läs mer

Lärarutbildning

RIB erbjuder speciellt anpassade kurser för lärare på den svenska gymnasieskolan

Läs mer

Aktuella kurser

Öppna - Schemalagda kurser

Läs mer