Produktionspersonal

Här riktar vi oss mot personal inom bl.a. verkstadsindustrin.
Det kan vara både styrning och mätning i produktionsanläggningen eller i produkterna.
Här finns också ett stort behov av skräddarsydda kurser som anpassas efter produktionsanläggning och behov.

Vi erbjuder en standardkurs
Mätprinciper - Grundkurs (M001)
Innehåll: Givare. Mätning av olika fysikaliska storheter.
Exempel  på tillämpningar i de egna produkterna eller produktionsanläggningarna
Längd: 2 dagar

Kurser

Industriutbildning

Vi utbildar alla personalgrupper i processreglering och mätteknik!

Läs mer

Underhållspersonal

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Driftpersonal/Operatörer

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Konstruktörer

Konstruktörer, Process- och Driftingenjörer/tekniker samt Driftansvarig personal

Läs mer

Konsulter

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Produktionspersonal

Kurser för personal i produktionen som kommer i kontakt med mätteknik

Läs mer

YH-Utbildning

Behöver du hjälp med delar av YH-utbildningen du bedriver?

Läs mer

Lärarutbildning

RIB erbjuder speciellt anpassade kurser för lärare på den svenska gymnasieskolan

Läs mer

Aktuella kurser

Öppna - Schemalagda kurser

Läs mer