KonsulterKonsulter kan ha mycket varierande arbetsuppgifter varför vi ofta gör skräddarsydda kurser.
Är konsultuppdraget av mer utförande karaktär med montage, felsökning mm rekommenderar vi samma kurser som för Underhållspersonalen.
Kursen A001 alternativt A006 och A007 brukar vi rekommendera från vårt standardutbud.

Om konsultuppdraget är mer åt konstruktörshållet rekommenderar vi istället kurserna under rubriken Konstruktörer istället.

Klicka här för kursplan A001
Klicka här för kursplan A006
Klicka här för kursplan A007

Kurser

Industriutbildning

Vi utbildar alla personalgrupper i processreglering och mätteknik!

Läs mer

Underhållspersonal

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Driftpersonal/Operatörer

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Konstruktörer

Konstruktörer, Process- och Driftingenjörer/tekniker samt Driftansvarig personal

Läs mer

Konsulter

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Produktionspersonal

Kurser för personal i produktionen som kommer i kontakt med mätteknik

Läs mer

YH-Utbildning

Behöver du hjälp med delar av YH-utbildningen du bedriver?

Läs mer

Lärarutbildning

RIB erbjuder speciellt anpassade kurser för lärare på den svenska gymnasieskolan

Läs mer

Aktuella kurser

Öppna - Schemalagda kurser

Läs mer