Konstruktörer


Konstruktörer
I standardkonceptet ingår det tre steg i utbildningen.
- Givare och Styrdon, Steg 1(K001). Mät och styrstrategi. Mätnoggrannhet. Mätmetoder. Installationsteknik, personsäkerhet. Reglerventiler mm. Klicka här för kursplan.
- Grundläggande Reglerstrategi, Steg 2 (K002). Reglerfilosofi. Process- och kretsidentifiering. P-, PI- och PID-reglering. Klicka här för kursplan.
- Avancerad Reglerstrategi, Steg 3 (K003). Kaskadreglering. Framkoppling, Smarta lägesställare. Parameterstyrning. Kretsidentifiering med datorverktyg. Reglerteknisk Auditering mm. Klicka här för kursplan.

Process- och Driftingenjörer/tekniker
Grundläggande Processreglering - Steg 1 (K004). Klicka här för kursplan.
Processreglering Fortsättning - Steg 2 (K005). Klicka här för kursplan.

Mek-konstruktörer
Installation av Givare och Reglerventiler - K005. Klicka här för kursplan.


Kurser

Industriutbildning

Vi utbildar alla personalgrupper i processreglering och mätteknik!

Läs mer

Underhållspersonal

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Driftpersonal/Operatörer

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Konstruktörer

Konstruktörer, Process- och Driftingenjörer/tekniker samt Driftansvarig personal

Läs mer

Konsulter

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Produktionspersonal

Kurser för personal i produktionen som kommer i kontakt med mätteknik

Läs mer

YH-Utbildning

Behöver du hjälp med delar av YH-utbildningen du bedriver?

Läs mer

Lärarutbildning

RIB erbjuder speciellt anpassade kurser för lärare på den svenska gymnasieskolan

Läs mer

Aktuella kurser

Öppna - Schemalagda kurser

Läs mer