Driftpersonal/Operatörer

Att utbilda driftpersonalen/operatörerna är en god investering. Genom en ökad förståelse av instrumenteringen kan operatören bättre och säkrare styra och övervaka processen. Förståelsen mellan drift- och servicepersonal ökar, varvid snabbare beslut kan fattas. Detta förkortar driftstörningar samt ökar kvalité och kvantitet. Genom att ge operatören en ökad förståelse för funktionen hos instrumenteringen och samspelet med processen kan drift- och underhållspersonal tillsammans skapa en säkrare och optimalare drift. Detta ger en mer ekonomisk och miljövänligare produktion. På så sätt skapas en miljömässigt hållbar industri. Kursen specialanpassas mot kundens processer, instrumentering och styrsystem.

Kurserna för driftpersonal är ofta skräddarsydda då hög anpassning till opertöernas arbetsmiljö.

Nedan finns tre exempel på kurser:
Grundläggande Kunskap om Reglerkretsar - Steg 1, Reglerkretsen (D001). Klicka här för kursplan
Grundläggande Kunskap om Reglerkretsar - Steg 2, Regulatorn (D001). Klicka här för kursplan
Grundläggande Kunskap om Reglerkretsar - Steg 2, Speciellt framtagen för LKAB Kiruna KK2/KK3 (D109). Klicka här för kursplan


Kurser

Industriutbildning

Vi utbildar alla personalgrupper i processreglering och mätteknik!

Läs mer

Underhållspersonal

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Driftpersonal/Operatörer

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Konstruktörer

Konstruktörer, Process- och Driftingenjörer/tekniker samt Driftansvarig personal

Läs mer

Konsulter

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Läs mer

Produktionspersonal

Kurser för personal i produktionen som kommer i kontakt med mätteknik

Läs mer

YH-Utbildning

Behöver du hjälp med delar av YH-utbildningen du bedriver?

Läs mer

Lärarutbildning

RIB erbjuder speciellt anpassade kurser för lärare på den svenska gymnasieskolan

Läs mer

Aktuella kurser

Öppna - Schemalagda kurser

Läs mer