We have new a street addres

Svensknabbevägen 30

RIB
is Training in Process Control and Instrumentation!

RIB
är utbildning i Processautomation
Processreglering

NYHET!
Vi använder nu ABB 800 i våra kurser

Du kan även utrusta dina RIB Reglermodeller med ABB 800 - RIB Edition

NEW!

Now it is possible to order ABB 800 - RIB Edition for your RIB training units

Vi kommer sjösätta en helt ny hemsida i september!

We will launch a completely new website in September!

Gilla oss på Facebook

Like us on Facebook

Together we can create the sustainable Process Industry

Copyright: Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB 2016